[Uchwały Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Art. 7c. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 7c. - [Uchwały Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7c.  [Uchwały Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych]

Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał wiążących Korporację.