[Ryzyka obejmowane przez ubezpieczenia eksportowe] - Art. 3. - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe. - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Ryzyka obejmowane przez ubezpieczenia eksportowe] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  3.  [Ryzyka obejmowane przez ubezpieczenia eksportowe]
1. 
Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka handlowego i politycznego, jeżeli kontrakt został zawarty na okres kredytu dwóch lub więcej lat.
2. 
Ubezpieczenie eksportowe dotyczy ryzyka nierynkowego, jeżeli kontrakt został zawarty na okres kredytu poniżej dwóch lat.
3. 
Ubezpieczenie eksportowe może dotyczyć ryzyka związanego ze zmianami kursów walutowych.