[Prowizja przysługująca Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Art. 14. - Gwarantowane przez Skarb Państwa... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Prowizja przysługująca Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  14.  [Prowizja przysługująca Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych]

Za prowadzenie działalności, określonej niniejszą ustawą, Korporacji przysługuje prowizja. Wysokość prowizji i sposób jej finansowania określa umowa między ministrem właściwym do spraw finansów publicznych a Korporacją.