[Wstąpienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w prawa beneficjenta gwarancji] - Art. 12a. - Gwarantowane przez... - Dz.U.2020.1135 t.j. - OpenLEX

Art. 12a. - [Wstąpienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w prawa beneficjenta gwarancji] - Gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia eksportowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1135 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  12a.  [Wstąpienie przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych w prawa beneficjenta gwarancji]

Z chwilą wypłaty kwoty gwarancji Korporacja wstępuje w prawa beneficjenta gwarancji do wysokości zapłaconej kwoty gwarancji.