Art. 68a. - [Pokrycie kosztów badań w przypadku eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.227 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lutego 2023 r.
Art.  68a.  [Pokrycie kosztów badań w przypadku eksploatacji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia]
1. 
Podmiot eksploatujący automat do gier, urządzenie losujące lub urządzenie do gier bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia ponosi koszt badań urządzeń, przeprowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, w przypadku potwierdzenia w wyniku badania, że urządzanie gier na automacie, urządzeniu losującym lub urządzeniu do gier wymaga koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia.
2. 
Poboru opłaty, o której mowa w ust. 1, dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.