[Przepis derogacyjny] - Art. 144. - Gry hazardowe. - Dz.U.2020.2094 t.j. - OpenLEX

Art. 144. - [Przepis derogacyjny] - Gry hazardowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2021 r.
Art.  144.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. poz. 27, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 14, art. 15b ust. 1, w zakresie dotyczącym kartonów do gry bingo pieniężne, ust. 2, 4, 4a i 5, art. 15d, art. 16 pkt 2 i 3, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 22 i art. 23.