Rozdział 7 - Przepisy końcowe. - Gromady.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.9.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1937 r.

Rozdział  VII.

Przepisy końcowe.

§  65. 
(1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2) 
Jednocześnie tracą moc przepisy §§ 15, 16, 17, 20, 21 - rozporządzenia I Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 577), § 22 rozporządzenia II Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 100, poz. 769) i §§ 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22 - rozporządzenia III Ministra Spraw Wewnętrznych ż dnia 2 sierpnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 71, poz. 688).