Art. 8. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  8. 

(uchylony).