[Bezpośredni dozór gmin nad stanem grobów i cmentarzy wojennych] - Art. 7. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Bezpośredni dozór gmin nad stanem grobów i cmentarzy wojennych] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  7.  [Bezpośredni dozór gmin nad stanem grobów i cmentarzy wojennych]
1. 
Bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jeżeli czynności dozoru nie poruczono zrzeszeniom i organizacjom społecznym w myśl art. 6 ust. 4.
2. 
W razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu wojennym wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub inny podmiot sprawujący opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi jest obowiązany zawiadomić o tym wojewodę.