[Odwołanie od decyzji Prezesa IPN w sprawie ekshumacji] - Art. 4a. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 4a. - [Odwołanie od decyzji Prezesa IPN w sprawie ekshumacji] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  4a.  [Odwołanie od decyzji Prezesa IPN w sprawie ekshumacji]

Od decyzji Prezesa Instytutu Pamięci, o których mowa w art. 4, przysługuje odwołanie do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.