[Obowiązek pielęgnowania grobów wojennych i otaczania ich szacunkiem] - Art. 2. - Groby i cmentarze wojenne. - Dz.U.2018.2337 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Obowiązek pielęgnowania grobów wojennych i otaczania ich szacunkiem] - Groby i cmentarze wojenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2337 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.
Art.  2.  [Obowiązek pielęgnowania grobów wojennych i otaczania ich szacunkiem]

Groby wojenne bez względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych, oraz formacje, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.