Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  4. 

Spółki akcyjne i inne spółki handlowe, przemysłowe, rolnicze i finansowe, łącznie z towarzystwami żeglugowemi i spółkami asekuracyjnemi, które posiadają swą siedzibę na obszarze jednej z Wysokich Umawiających się Stron i są tam prawnie założone, będą jednakowo uznane na obszarze drugiej Strony jako legalnie istniejące i korzystać będą zwłaszcza z prawa występowania w sądzie, stosując się do odnośnych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących na obszarze drugiej Strony.

Dopuszczenie na obszarze jednej z Wysokich Umawiających się Stron spółek wyżej wymienionych, założonych prawnie na obszarze drugiej Strony, odbywać się będzie zgodnie z ustawami i rozporządzeniami, obowiązującemi na obszarze odnośnego państwa. Spółki te, po dopuszczeniu, korzystać będą na obszarze drugiej Strony pod każdym względem z traktowania państwa najbardziej uprzywilejowanego.