Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.509

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 maja 1938 r.
Artykuł  12. 

Niezależnie od postanowień artykułów 1, 2 i 3, kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy jednej z Wysokich Umawiających się Stron, którzy dowiodą przez okazanie przemysłowej karty legitymacyjnej, wydanej przez kompetentne władze krajowe, że mają prawo wykonywać swój handel lub przemysł i że uiszczają tam podatki i opłaty, przewidziane przez ustawy - będą mieli prawo tak osobiście, jak i za pośrednictwem ajentów podróżujących, będących w ich służbie, czynić zakupy na obszarze drugiej Umawiającej się Strony u kupców lub przemysłowców, albo w publicznych lokalach sprzedaży. Będą oni mogli również przyjmować zamówienia, nawet na podstawie próbek, u kupców lub innych osób, które w swym handlu lub przemyśle potrzebują towarów, odpowiadającym tym próbkom. Ani w tym, ani w innym wypadku nie będą oni zmuszeni do uiszczenia z tego tytułu specjalnej opłaty.

Komiwojażerowie, wymienieni w poprzednim ustępie, zaopatrzeni w kartę legitymacyjną, zgodną ze wzorem, załączonym do niniejszej konwencji i wydaną przez władze odnośnych krajów, będą mieli wzajemne prawo mieć przy sobie próbki lub wzory, lecz nie towary.

Obywatele jednej z Wysokich Umawiających się Stron, wymienieni w ustępie 1-ym niniejszego artykułu i zaopatrzeni w kartę legitymacyjną, którzyby brali udział na obszarze drugiej Strony w targach lub na wystawach, będą traktowani jak własni obywatele i z tej racji nie będą podlegali żadnym innym lub wyższym opłatom niż ci ostatni.

Załącznik do artykułu 12 konwencji.

Wzór karty legitymacyjnej

(pominięty)