Art. 5. - Granica morska państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.92.789

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.
Art.  5.

Prawa zwierzchnicze, wykonywane przez Państwo na jego wodach terytorjalnych, na pasie przyległym oraz na wodach przybrzeżnych polskiego obszaru celnego, są w tym samym stopniu wykonywane w przestrzeni powietrznej, leżącej nad temi wodami oraz pod ich powierzchnią.