§ 9. - Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

§ 9. - Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.