§ 2. - Gotowość obronna państwa. - Dz.U.2004.219.2218 - OpenLEX

§ 2. - Gotowość obronna państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.219.2218

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2004 r.
§  2.
1.
Ustala się następujące stany gotowości obronnej państwa:
1)
stan stałej gotowości obronnej państwa;
2)
stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu;
3)
stan gotowości obronnej państwa czasu wojny.
2.
Stany gotowości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunki i tryb ich wprowadzania określają odrębne przepisy.