§ 8. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  8.
Mennica Państwowa jest uprawniona do zakupu oraz przerobu złota i platyny, pełnienia funkcji centrali zbytu wyrobów z tych metali oraz do świadczenia usług, a w szczególności do:
1)
przerobu złota i platyny na półfabrykaty i wyroby oraz rafinacji złomu tych metali,
2)
sprzedaży złota i platyny w postaci stopów, półfabrykatów i wyrobów,
3)
zakupu i sprzedaży złota i platyny w postaci kruszcu oraz wyrobów,
4)
zakupu złota i platyny, uzyskanych ze złomu tych metali.