§ 7. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  7.
Produkcję wyrobów ze złota i platyny oraz obrót tymi wyrobami mogą prowadzić wyłącznie jednostki organizacyjne, które mają na to zezwolenie Ministra Finansów.