§ 5. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  5.
1.
Organy planujące dokonują rozdziału złota i platyny dla podległych i nadzorowanych jednostek w ramach rocznego przydziału przyznanego tym organom przez Ministra Finansów, na podstawie zatwierdzonych bilansów materiałowych złota i platyny.
2.
Organy planujące kontrolują wykorzystanie przez podległe i nadzorowane jednostki przydzielonego im złota i platyny.