§ 4. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  4.
Mennica Państwowa przedstawia Ministrowi Finansów do zatwierdzania roczne bilanse materiałowe złota i platyny, sporządzone na podstawie zbiorczych zapotrzebowań organów planujących.