§ 19. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  19.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.