§ 17. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  17.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej planujące uruchomienie nowych technologii produkcji, wymagających użycia złota lub platyny bądź zastosowania urządzeń ze złota lub platyny, są obowiązane uzgodnić każdorazowo z Mennicą Państwową warunki pokrycia zapotrzebowania na złoto lub platynę zarówno w postaci kruszcu, półfabrykatów, jak i wyrobów oraz sposób zagospodarowania odpadów złota lub platyny, powstających w procesie produkcyjnym.
2.
W razie uruchamiania na podstawie zagranicznej licencji nowej technologii produkcji lub dokonywania zakupu za granicą urządzeń ze złota i platyny uzgodnień określonych w ust. 1 należy dokonać przed zawarciem umowy z kontrahentem zagranicznym.