§ 15. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  15. 2
 
1.
Wyroby ze złota i platyny, monety złote i sztabki złota oraz złom tych metali, nabyte w drodze skupu od ludności przez placówki handlowo-usługowe i zakłady przemysłowe wymienione w § 10, podlegają odprzedaży Narodowemu Bankowi Polskiemu.
2.
Po dokonanym komisyjnie wyłączeniu wyrobów ze złota lub platyny stanowiących dobra kultury, nie uszkodzonych oryginalnych monet złotych oraz sztabek złota Narodowy Bank Polski odprzedaje Kombinatowi Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro" pozostałe wyroby, monety, złom tych metali oraz taką ilość kruszcu złota, jaka jest zawarta w wyłączonych monetach i sztabkach, do przetopu na wyroby biżuteryjne.
2 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1979 r. (Dz.U.79.26.154) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1979 r.