§ 12. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  12.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane sprzedać Mennicy Państwowej złoto i platynę, uzyskane ze złomu w drodze rafinacji, a Mennica Państwowa jest obowiązana zakupić je w terminie 14 dni od dnia zakończenia rafinacji.