§ 11. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  11.
1.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane dostarczać Mennicy Państwowej posiadany złom złota i platyny w celu rafinacji.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy jednostek nadzorowanych przez Ministra Hutnictwa w zakresie odpadów złota i platyny powstających w tych jednostkach przy produkcji półfabrykatów i wyrobów jubilerskich oraz dentystycznych, które nadają się do ponownego wykorzystania w tej produkcji, a także złomu złota skupionego od ludności.
3.
Jednostki gospodarki uspołecznionej są obowiązane dostarczać Mennicy Państwowej złom w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem lub utratą wraz ze specyfikacją określającą rodzaj złomu, jego wagę oraz w miarę możliwości ilość złota i platyny, zawartą w złomie.
4.
Rafinacja złomu złota i platyny powinna być dokonana w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia złomu przez Mennicę Państwową.
5.
Ilość złota lub platyny odzyskaną w wyniku rafinacji określa się na podstawie badania wykonanego przez Mennicę Państwową.