§ 10. - Gospodarowanie złotem i platyną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1978.21.93

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1979 r.
§  10. 1
 
1.
Skupu, przerobu i napraw wyrobów ze złota oraz skupu złomu złota, monet złotych i sztabek złota, będących w posiadaniu ludności, dokonują:
1)
placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler" i wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego,
2)
placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro",
3)
placówki handlowe i zakłady przemysłowe Zjednoczonych Zespołów Gospodarczych sp. z o.o. "Veritas" oraz Centrali Wytwórczości i Handlu Dewocyjnego "Ars Christiana".
2.
Przerobu oraz napraw wyrobów ze złota i platyny, posiadanych przez ludność, z wyjątkiem przerobu na półfabrykaty używane w protetyce dentystycznej, mogą również dokonywać:
1)
spółdzielnie pracy zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie z przepisami prawa probierczego, zatrudniające w zakładzie co najmniej jednego mistrza ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych,
2)
rzemieślnicy mający uprawnienia do wykonywania złotnictwa ze specjalnością w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów z metali szlachetnych oraz dyplom mistrza w tym rzemiośle.
3.
Skupu, przerobu i napraw wyrobów z platyny oraz skupu złomu platyny, będących w posiadaniu ludności, mogą dokonywać wyłącznie placówki handlowo-usługowe Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego "Jubiler", wojewódzkich przedsiębiorstw handlu wewnętrznego i placówki handlowo-usługowe Kombinatu Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".
4.
Jednostki uprawnione do przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze złota i platyny mogą dodawać złoto i platynę w usługach jubilerskich, w ilościach ustalanych przez Kombinat Wyrobów z Metali Szlachetnych i Platerów "Polsrebro".
1 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 listopada 1979 r. (Dz.U.79.26.154) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1979 r.