[Sprawy dotyczące ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi wszczęte przed wejściem w życie... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Sprawy dotyczące ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi wszczęte przed wejściem w życie ustawy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  57.  [Sprawy dotyczące ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi wszczęte przed wejściem w życie ustawy]

W sprawach wszczętych, dotyczących ustalenia kandydata na nabywcę nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz przekazywania nieruchomości w zarząd lub użytkowanie, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Postępowanie administracyjne w tych sprawach umarza się.