[Pobieranie należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi] - Art. 55. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Pobieranie należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  55.  [Pobieranie należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi]
1. 
Należności za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi, sprzedane przed dniem wejścia w życie ustawy, po potrąceniu prowizji należnej bankowi w wysokości 5%, pobiera bank spółdzielczy. Należności te bank przekazuje na rachunek Agencji 24 .
2. 
Należności za sprzedane nieruchomości po dniu wejścia w życie ustawy pobiera Agencja 25 .
24 Obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 45, art. 46 i art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.
25 Obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 45, art. 46 i art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U.2017.624), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r.