[Nabywanie przez jednostki bez osobowości prawnej nieruchomości na własność Skarbu Państwa] - Art. 33. - Gospodarowanie... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Nabywanie przez jednostki bez osobowości prawnej nieruchomości na własność Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  33.  [Nabywanie przez jednostki bez osobowości prawnej nieruchomości na własność Skarbu Państwa]
1. 
Państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą nabywać nieruchomości rolne na własność Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego realizacja zadań statutowych tych jednostek.
2. 
Nieruchomości nabyte w drodze umowy przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pozostają w ich zarządzie na czas nieokreślony.
3. 
Państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, powiadamiają Krajowy Ośrodek w terminie jednego miesiąca o nabyciu nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa.