[Podatki i opłaty w sprawach dotyczących Zasobu; przepisy stosowane do czynności związanych z utworzeniem spółek Skarbu... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 26a. - [Podatki i opłaty w sprawach dotyczących Zasobu; przepisy stosowane do czynności związanych z utworzeniem spółek Skarbu Państwa] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  26a.  [Podatki i opłaty w sprawach dotyczących Zasobu; przepisy stosowane do czynności związanych z utworzeniem spółek Skarbu Państwa]
1. 
Nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości nabywanych przez Krajowy Ośrodek na własność Skarbu Państwa.
2. 
Do czynności notarialnych związanych z utworzeniem przez Krajowy Ośrodek jednoosobowych spółek Skarbu Państwa stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące czynności notarialnych związanych z przekształceniem przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.
3. 
(uchylony).
4. 
Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, w tym założeniem księgi wieczystej, ponosi Krajowy Ośrodek.