[Granice koncentracji kredytów i innych zobowiązań Krajowego Ośrodka] - Art. 22a. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 22a. - [Granice koncentracji kredytów i innych zobowiązań Krajowego Ośrodka] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  22a.  [Granice koncentracji kredytów i innych zobowiązań Krajowego Ośrodka]

Przy ustalaniu, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 i 2447), granic koncentracji kredytów i innych zobowiązań Krajowego Ośrodka wobec BGŻ SA nie uwzględnia się zobowiązań finansowanych ze środków stanowiących mienie Zasobu.