[Protokół zdawczo-odbiorczy] - Art. 19. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 19. - [Protokół zdawczo-odbiorczy] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  19.  [Protokół zdawczo-odbiorczy]
1. 
Z przekazania mienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3, art. 16, art. 17 4 , 17a, 17b i art. 18, podmiot przekazujący i Krajowy Ośrodek sporządzają protokół zdawczo-odbiorczy.
2. 
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych składników majątku. Spisu z natury dokonuje się według zasad prowadzenia rachunkowości.
4 Uchylony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.2003.6.64), która weszła w życie z dniem 6 lutego 2003 r.