Art. 1. - Gospodarka terenami w miastach i osiedlach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.22.159 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1974 r.
Art.  1.
1.
Ustawa niniejsza normuje gospodarkę terenami:
1)
położonymi w granicach administracyjnych miast i osiedli oraz
2)
położonymi poza granicami administracyjnymi miast i osiedli terenami państwowymi, które jako włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta (osiedla) przekazane zostały dla realizacji zadań jego gospodarki.
2.
Użyte w niniejszej ustawie określenie "tereny państwowe" oznacza tereny stanowiące własność Państwa położone na obszarach określonych w ust. 1.