Art. 8. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  8.

Dla potrzeb planowej gospodarki paliwowo-energetycznej Rada Ministrów może dokonać podziału Państwa na okręgi energetyczne.