Art. 20. - Gospodarka paliwowo-energetyczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.32.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1981 r.
Art.  20.

Rada Ministrów określi zakres i tryb stosowania przepisów ustawy w jednostkach podległych Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych, w zakładach karnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz w podległym Ministrowi Komunikacji przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe".