[Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego] - Art. 40a. - Gospodarka... - Dz.U.2020.1114 t.j. - OpenLEX

Art. 40a. - [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  40a.  [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego]
1. 
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. 
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.