Art. 40a. - [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1114 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  40a.  [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego]
1. 
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. 
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.