Art. 40a. - [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego] - Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1658 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  40a.  [Obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego]
1. 
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
2. 
Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.