Art. 212. - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2023 r.
Art.  212. 

(uchylony).