[Podstawa ustalenia wysokości odszkodowania] - Art. 134. - Gospodarka nieruchomościami. - Dz.U.2021.1899 t.j. - OpenLEX

Art. 134. - [Podstawa ustalenia wysokości odszkodowania] - Gospodarka nieruchomościami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1899 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  134.  [Podstawa ustalenia wysokości odszkodowania]
1. 
Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi, z zastrzeżeniem art. 135, wartość rynkowa nieruchomości.
2. 
Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się w szczególności jej rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie, stan nieruchomości oraz aktualnie kształtujące się ceny w obrocie nieruchomościami.
3. 
Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu jej użytkowania, jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, nie powoduje zwiększenia jej wartości.
4. 
Jeżeli przeznaczenie nieruchomości, zgodne z celem wywłaszczenia, powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu użytkowania wynikającego z tego przeznaczenia.