[Samorządowe spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne] - Art. 9. - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Samorządowe spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  9.  [Samorządowe spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne]
1. 
Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
2. 
(uchylony).