Art. 8. - [Pracownicy samorządowych zakładów budżetowych] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  8.  [Pracownicy samorządowych zakładów budżetowych]

Do pracowników samorządowych zakładów budżetowych stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.