Art. 7. - [Działalność zakładów budżetowych wyłącznie w sferze użyteczności publicznej] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  7.  [Działalność zakładów budżetowych wyłącznie w sferze użyteczności publicznej]

Działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w formie samorządowego zakładu budżetowego.