[Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki samorządowej] - Art. 22. - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki samorządowej] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  22.  [Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego w celu utworzenia spółki samorządowej]
1. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.
2. 
Mienie pozostałe po likwidacji samorządowego zakładu budżetowego może być także wniesione do spółki, o której mowa w art. 14 ust. 1 albo 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. 
Czynności związane z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego w celu, o którym mowa w ust. 1, wykonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.