[Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej] - Art. 2. - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  2.  [Formy organizacyjnoprawne gospodarki komunalnej]

Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego.