[Zakres przedmiotowy ustawy; pojęcie gospodarki komunalnej] - Art. 1. - Gospodarka komunalna. - Dz.U.2021.679 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy; pojęcie gospodarki komunalnej] - Gospodarka komunalna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.679 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 kwietnia 2021 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy; pojęcie gospodarki komunalnej]
1. 
Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
2. 
Gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.