Art. 20. - Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1439 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  20. 
1. 
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia prawidłowej, rzetelnej i bieżącej rachunkowości, dostosowanej do przedmiotu jego działalności.
2. 
(utracił moc).