Art. 15. - [Stosowanie przepisów o zobowiązaniach podatkowych do wpłat z zysku] - Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1998 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 listopada 2020 r.
Art.  15.  [Stosowanie przepisów o zobowiązaniach podatkowych do wpłat z zysku]
1. 
Do wpłat z zysku stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3.
2. 
Minister Finansów, w drodze rozporządzenia, określa terminy i tryb wpłat z zysku oraz terminy składania deklaracji i wzory tych deklaracji.