Art. 54. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 54. - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  54. 

Raport, o którym mowa w art. 21 ust. 14, składa się po raz pierwszy za rok 2021.