[Przepisy stosowane do IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii] - Art. 31. -... - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 31. - [Przepisy stosowane do IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  31.  [Przepisy stosowane do IGO prawdopodobnie spełniającego kryteria uznania go za stwarzający zagrożenie dla Unii]

Do IGO, który prawdopodobnie spełnia kryteria uznania go za IGO stwarzający zagrożenie dla Unii, umieszczonego na liście określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 stosuje się przepisy ustawy dotyczące IGO stwarzających zagrożenie dla Unii.