[Kontrola przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytorium państwa trzeciego towarzyszących podróżnym zwierząt domowych... - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 27. - [Kontrola przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytorium państwa trzeciego towarzyszących podróżnym zwierząt domowych należących do IGO oraz roślin należących do IGO] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  27.  [Kontrola przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytorium państwa trzeciego towarzyszących podróżnym zwierząt domowych należących do IGO oraz roślin należących do IGO]

Organy celne przeprowadzają kontrole przemieszczania o charakterze niehandlowym z terytorium państwa trzeciego:

1)
zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, o których mowa w art. 24b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski;
2)
roślin należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, jeżeli nie podlegają kontroli, o której mowa w art. 47 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 2017/625.