[Informowanie o ryzyku związanym z przetrzymywaniem zwierzęcia domowego należącego do IGO] - Art. 13. - Gatunki obce. - Dz.U.2021.1718 - OpenLEX

Art. 13. - [Informowanie o ryzyku związanym z przetrzymywaniem zwierzęcia domowego należącego do IGO] - Gatunki obce.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1718

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  13.  [Informowanie o ryzyku związanym z przetrzymywaniem zwierzęcia domowego należącego do IGO]

Regionalny dyrektor ochrony środowiska na stronie podmiotowej regionalnej dyrekcji ochrony środowiska zamieszcza informacje o ryzyku, jakie stanowi przetrzymywanie zwierzęcia domowego należącego do IGO umieszczonego w wykazie IGO stwarzających zagrożenie dla Unii albo na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski, oraz o środkach, jakie powinny zostać podjęte w celu zminimalizowania ryzyka rozmnażania się i ucieczki takiego zwierzęcia.